Elektrolyt 72 1 Liter

Vi har ett stort utbud av elektrolyter med en mängd olika egenskaper som ger goda förutsättningar till en kort märktid och optimalt märkdjup som gör att märkningen blir skarp och kontrastrik.

De flesta är elektrolyter är korrosionsfria, i annat fall finns lämpliga neutralyter.

Kategori: