Extrem driftsäkerhet… igen

31 januari, 2019

Här ser vi ännu ett exempel på hur driftsäkra våra maskiner är i en utsatt miljö.

Denna självrengörande märkspets är patenterad av Telesis.

Motgångarna är många, exempelvis extremt mycket luftburet fint damm i lokalen som tränger sig in överallt.
Här ser man också tydligt hur den självrengörande märkspetsen är ren efter ett års drift i denna miljö. Alltså väldigt hög driftsäkerhet.

Maskinen är standardutrustad, kunden har inte köpt till någon extra tätning eller skuddshuv.

Vi fick även här höra om saker maskinen varit med om, den har bland annat blivit påkörd flertalet gånger.
Trots detta har inte remmar eller stegmotorkretsar gått sönder.
Telesis överdimensionerar mycket när det gäller maskinkonstuktion, här ser vi att det är till fördel för kunden.

 

#telesismarkingsystems
#nålprägling
#spårbarhet
#ingettrams
#driftsäkert
#kvalite