Tillämpningar / Applikationer för Märkning

Märkning av Lyftverktyg:

Märkning av lyftverktyg

SS-EN 1090-1. Från och med 1 juli 2014 måste det finnas CE-märke och prestandadeklaration då bärverk i stål produceras i verkstad.

Lämplig metod: Pneumatisk nålprägling
Lämplig maskin: TMM4215

Här passar det bäst med en penaumatisk nålpräglare från Telesis då den kan ta höjdskillnader upp till 6mm för märkning på konvexa och konkava ytor.

CE märkning:

CE märkning

CE-märkning är ett system för produktmärkning inom EU- och EES-området som infördes av den Europeiska gemenskapen i början av 90-talet. CE står för Conformité Européenne (i överensstämmelse med EG-direktiven). En CE-märkt produkt får säljas fritt inom EES-området, oavsett om den tillverkats i eller utanför EU.

Kabelmärkning med laser MOTF:

Kabelmärkning laser

Kabelmärkning med "marking on the fly" dvs kabeln rullar sakta framåt och märkning utförs samtidigt.

I detta fall användes följande:
Material: Polypropylene
Text med: 60 tecken
Teckenhöjd: 8mm
Line hastighet: 100m/n
Cykeltid: 0,2 sekunder.

EV40 laser med en 330mm lins valdes för att få en perfekt pemanent och läslig märkning. Märkning gjordes i focus.

Lasermärkning på kabel isolatorer:

Kabelisolator

Märkning på kabel isolatorer i plast, stillastående och MOTF "marking on the fly".

Artikel: Kabel
Material: Plast
Färger: Grå & Grön
Text med: 10 tecken
Line hastighet: 50m/n
Cykeltid : 0,3 & 0,1 sekunder

UVC laser med en 160mm lins användes för att uppnå märkning med hög kontrast och utmärkt kvalite i statiskt och MOTF.

Märkning på hydral slangar:

Märkning på hydralslang
Hydralslang märkning

Märkning på hydraliska slangar och kopplingar både i plast och metall.

Artikel: Slang
Material: Plast & Stål
Färger: Olika
Text med: 13 tecken
Line hastighet: 50m/n
Cykeltid på slangar: upp till 6 sekunder beroende på färger
Cykeltid på kopplingar: 9 sekunder

EVC laser med en 160mm lins för att uppnå en bra kontrast på båda materialen. Märkningen gjordes i focus för utom på den svarta blanka slangen som märktes ovanför fokus.